top of page

Rumusan Kad Skor

Setelah tinjauan alam sekitar berjaya dilaksanakan, markah yang diperolehi dari setiap tema perlu dimasukkan ke dalam Rumusan Kad Skor bagi menentukan tema yang memerlukan projek eko berimpak tinggi. ​

ARAHAN:-

1. Muat turun 

Screenshot 2022-02-24 at 5.39.40 PM.png

2. Lengkapkan Rumusan Kad Skor untuk mendapatkan tiga (3) tema Eco-Schools yang kritikal. 

3. Hantar Rumusan Kad Skor melalui Google Form. Tekan butang               untuk pautan penyerahan.

Link button
bottom of page