top of page

RUJUKAN 

Anda boleh muat turun bahan rujukan Program Eco-Schools yang terkini di depositori ini, termasuk Borang Penilaian, Pengenalan Eco-Schools, Laporan Program dan sebagainya. Anda dinasihatkan untuk meneliti tarikh dokumen dimuat naik bagi memastikan bahan yang dirujuk relevan buat masa itu. Lebih banyak dokumen sumber bakal dimuat naik dari masa ke semasa, nantikan hebahan rasmi di grup sosial Eco-Schools anda. 

IMG_0269.JPG

Metodologi 7 Langkah Eco-Schools

Pelajari dengan lebih mendalam tentang setiap langkah dalam Metodologi Eco-Schools di Youtube. 

Image by Lukas Blazek

Borang Audit Eco-Schools (Bahasa Melayu)

Tinjauan Awal persekitaran sekolah yang merangkumi peta kawasan, bil air dan elektrik serta data pengumpulan sampah serta sisa. 

Image by Lukas Blazek

Borang Audit Eco-Schools (Bahasa Inggeris) 

Tinjauan Awal persekitaran sekolah yang merangkumi peta kawasan, bil air dan elektrik serta data pengumpulan sampah serta sisa. 

bottom of page