top of page

Minit Mesyuarat

Jawatankuasa Eco-Schools perlu menjalankan sekurang-kurangnya satu perjumpaan yang telah diminit bagi Fasa 1. 

ARAHAN:-

1. Muat turun 

Screenshot 2022-02-24 at 5.30.49 PM.png

2. Lengkapkan Minit Mesyuarat bagi setiap mesyuarat program Eco-Schools yang diadakan. Minit Mesyuarat akan dikumpul pada Fasa 3. 

bottom of page