top of page

SEMINAR PERTAMA MESP

Seminar pertama bagi Program Eco-Schools Peringkat Negeri Melaka (MESP 2021) adalah bermatlamat untuk memaklumkan Guru Penyelaras Eco-Schools akan elemen-elemen penting program Eco-Schools seperti:

  1. Pengenalan kepada Program Eco-Schools

  2. Pelan Pelaksanaan Program 

  3. Takwim Program

  4. Skema Intervensi

  5. Kriteria Penganugerahan

  6. Penyerahan Borang Audit Eco-Schools

Mohon kerjasama peserta untuk muat turun ‘Borang Audit Eco-Schools’ di bawah, mengisi maklumat yang diminta serta mengembalikan borang tersebut sebelum atau pada jam 2:00 Petang, 22 Julai 2021 (Khamis) kepada Penyelaras Program menerusi Google Form

MUAT TURUN DI SINI

Screenshot 2021-06-29 at 8.36_edited.jpg
BORANG AUDIT ECO-SCHOOLS

Guru Penyelaras Eco-Schools diminta untuk memuat turun Borang Audit Eco-Schools, lengkapkan dengan maklumat berkaitan serta mengembalikan borang tersebut kepada Penyelaras Program pada atau sebelum jam 2:00 Petang, 22 Julai 2021 (Khamis) melalui pautan Google Form yang tersedia. Terima kasih. 

SLAID PEMBENTANGAN SEMINAR 1 (MESP)

Guru Penyelaras dipelawa untuk memuat turun Salinan Digital Slaid Pembentangan Seminar 1 (MESP) buat rujukan pelaksanaan program. 

bottom of page